Software Freedom Day

Dzień Wolnego Oprogramowania

Seminarium Tematyczne Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej – 26.09.2017


Galeria 2017 | O seminarium | Czas i miejsce | Program i materiały | Organizatorzy | Kontakt

Galeria – 26.09.2017

photo_6636.jpg photo_6638.jpg photo_6642.jpg photo_6641.jpg photo_6634.jpg photo_6643.jpg photo_6650.jpg photo_6651.jpg photo_6658.jpg photo_6655.jpg photo_6659.jpg photo_6663.jpg photo_66e7.jpg photo_6662.jpg photo_6668.jpg photo_6669.jpg photo_6653.jpg photo_6633.jpg

O seminarium

Dzień Wolnego Oprogramowania (Software Freedom Day) to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna mająca na celu szeroko pojęte promowanie wolnego oprogramowania (WO). Każdego roku wydarzenie przybiera różne formy – m.in. wykłady i warsztaty komputerowe. Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej (WFT PP) włącza się w tę aktywność poprzez organizowane po raz pierwszy w 2017 roku seminarium tematyczne w formie wykładów otwartych. Specyfika seminarium polega na ukierunkowaniu tematyki wykładów na wykorzystanie WO w prowadzeniu badań naukowych.

Tematyka seminarium obejmuje:

Czas i miejsce

Wykłady odbędą się 26 września 2017 r. w Kampusie Warta PP przy ul. Piotrowo 3; Wydział Fizyki Technicznej, sala D w łączniku budynków A1-A2. Wstęp wolny – zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Program

09:00 – 09:15
Powitanie i rozpoczęcie
Organizatorzy
WFT PP
09:15 – 10:00
O wolnym oprogramowaniu
Wprowadzenie do tematyki Seminarium
Michał Hermanowicz
WFT PP
10:00 – 10:45
Aplikacje open-source w badaniach naukowych – na przykładzie komputerowych symulacji własności sprężystych wybranych materiałów modelowych
Jakub Narojczyk
IFM PAN
10:45 – 11:30
Darmowe oprogramowanie naukowe w epoce superkomputerów Peta- i Exa-skali
Marek Michalewicz
ICM UW
11:30 – 12:00
PRZERWA KAWOWA
12:00 – 12:30
Zasoby obliczeniowe Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
Bartosz Bosak, Tomasz Piontek
PCSS
12:30 – 13:15
Młodego asystenta odważny atempt prowadzenia wolnych badań naukowych
Artur A. Poźniak
WFT PP
13:15 – 14:00
Wolne oprogramowanie w służbie edukacji – przegląd wybranych projektów
Szymon Maćkowiak
WFT PP

Organizatorzy

Komitet organizacyjny Seminarium: – afiliowany przy Zakładzie Fizyki Obliczeniowej i Nanomechaniki (Instytut Fizyki, WFT PP) pod patronatem Dziekana Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Wsparcie organizacyjne zapewnia Studenckie Koło Naukowe Fizyki Obliczeniowej działające przy WFT PP.

Kontakt

Wszelkie pytania, pomysły i propozycje współpracy prosimy kierować na adres: sfd@put.poznan.pl

Copyright (c) 2017 M. Hermanowicz

Logotyp Software Freedom Day pochodzi z materiałów promocyjnych SFD 2016.